Сключени Меморандуми

          На 21.01.2021 г. в град Пловдив на официална церемония в централната сграда на „Пловдив Тех Парк" АД в присъствието на г-н Венелин Йорданов, изпълнителен директор на „Пловдив Тех Парк" АД, г-н Веселин Пеев ръководител маркетинг в „Пловдив Тех Парк" АД, г-жа Радостина Василева експерт маркетинг в „Пловдив Тех Парк" АД и г-н Пламен Парушев се сключи Меморандум за сътрудничество и партньорство между „Парушев-Консулт" ЕООД и „Пловдив Тех Парк" АД. Със сключването на меморандума се поставиха основите на едно бъдещо модерно с нова визия и звучене партньорство в областта на науката, електронната търговия и по надзора на пазара!

   На 1.03.2021 г. в град Варна на официална церемония в централната сграда на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” в присъствието на Проф. д-р Снежанка Овчарова, ръководител катедра „Икономика”, факултет „Международна икономика и администрация” и г-н Пламен Парушев се сключи Меморандум за сътрудничество и партньорство между „Парушев-Консулт" ЕООД и катедра „Икономика” при Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.
   При подписването на меморандума бяха обсъдени бъдещите съвместни действия в областта на науката, бизнеса, надзора на пазара, електронната търговия, като нов и модерен съграждащ в развитието на социално икономическите отношение процес.

© 2020 Parushev Consult

  • Facebook
  • LinkedIn