Сключени Меморандуми

Сключване на Меморандум
Сключване на Меморандум

Меморандум за сътрудничество между катедра „Икономическа Социология” и „Парушев – Консулт“ ЕООД беше сключен на 27.10.2021 г. Документа подписаха ръководител катедра „Икономическа Социология” Доц. д-р Андрей Нончев и инж. Пламен Парушев – от страна на „Парушев – Консулт” ЕООД. С подписването на меморандума се изрази мнение за това, че бизнеса и науката трябва да си партнират по задълбочено за да има по-голяма възможност и по-широк хоризонт в полето на действие на консултирането и социологията, като вид наука и бизнес в подкрепа на обучаващите се. Визираните в меморандума дейности ще подпомогнат процеса на обучение на студентите и по-конкретно по Социология, Икономическа социология и Социология на поведението.

3 2.jpg
8.jpg

Меморандум за сътрудничество между Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и „Парушев – Консулт“ ЕООД беше сключен на 09.06.2021 г. Документа подписаха ректорът проф. д-р Марияна Божинова и инж. Пламен Парушев – от страна на „Парушев – Консулт” ЕООД. При подписването бяха обсъдени стъпки и начини за реализиране на стратегическото партньорство. 

Сключването на меморандума дава неограничена възможност за реализиране на бъдещи специалисти по надзор на пазара и електронна търговия от всички специалности на университета! 

Сключване на меморандум с Икономически у

Меморандум за сътрудничество между Икономически университет – Варна и „Парушев – Консулт“ ЕООД беше сключен на 21.04.2021 г. Документа подписаха ректорът проф. д-р Евгени Станимиров и инж. Пламен Парушев – от страна на „Парушев – Консулт” ЕООД. На срещата присъства и доц. д-р Събка Пашова – ръководител катедра „Стокознание“. Бяха обсъдени стъпки за реализиране на партньорството, като ръководството на ИУ – Варна изрази увереност, че визираните в меморандума дейности ще подпомогнат процеса на обучение на студентите и по-конкретно по дисциплини от учебния план на специалностите „Стокознание и митническа дейност“ и „Качество и експертиза на стоките“. 

Сключване на меморандум

На 1.03.2021 г. в град Варна на официална церемония в централната сграда на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” в присъствието на Проф. д-р Снежанка Овчарова, ръководител катедра „Икономика”, факултет „Международна икономика и администрация” и г-н Пламен Парушев се сключи Меморандум за сътрудничество и партньорство между „Парушев-Консулт" ЕООД и катедра „Икономика” при Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.
При подписването на меморандума бяха обсъдени бъдещите съвместни действия в областта на науката, бизнеса, надзора на пазара, електронната търговия, като нов и модерен съграждащ в развитието на социално икономическите отношение процес.

Сключване на меморандум за сътрудничество

На 21.01.2021 г. в град Пловдив на официална церемония в централната сграда на „Пловдив Тех Парк" АД в присъствието на г-н Венелин Йорданов, изпълнителен директор на „Пловдив Тех Парк" АД, г-н Веселин Пеев ръководител маркетинг в „Пловдив Тех Парк" АД, г-жа Радостина Василева експерт маркетинг в „Пловдив Тех Парк" АД и г-н Пламен Парушев се сключи Меморандум за сътрудничество и партньорство между „Парушев-Консулт" ЕООД и „Пловдив Тех Парк" АД. Със сключването на меморандума се поставиха основите на едно бъдещо модерно с нова визия и звучене партньорство в областта на науката, електронната търговия и по надзора на пазара!