top of page
Hands%2520on%2520Computer%2520Keyboard_e

Електронна търговия

Електронната търговия, като част от процеса на консултиране по надзор на пазара, извежда на преден план възможността на икономическите (онлайн) агенти, да развиват своята дейност, показващи едно ниво на качество на стоките, отговарящо на европейските и световни нормативни изисквания.


Важното при електронна търговия, е стоките показвани и/или още визуализирани в сайтове, електронни платформи за електронна търговия, за споделяне на информация за продукти и продуктови групи, да отговарят нормативно на изискванията. 


Нормативните изисквания, относно онлайн търговията на продукти и продуктови групи са много и разнородни по своята нормативна уредба.


Консултирането по електронна търговия за съответните продукти и продуктови групи, е един нов и съвременен в същото време процес, оказващ съдействие на икономическите онлайн агенти, при осъществяване на тяхната дейност. 


Процесът на консултиране по електронна търговия, олицетворява нивото на развитие на бизнеса в модерните пазарни икономики.       

Имате нужда от повече информация? Свържете се с нас.

 

На Ваше разположение сме, ако имате нужда от консултиране в областта на електронната търговия и "Надзора на пазара". Можете да се свържете, като ни се обадите или ни пишете. 

bottom of page