top of page

Курсове по Надзор на пазара и електронна търговия

2

Икономически университет - Варна

3

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” - Свищов

4

Рувекс „Център за професионално обучение”

bottom of page