top of page
Мисия на Парушев Консулт

Мисия на „ПАРУШЕВ – КОНСУЛТ” ЕООД

Мисията на „Парушев – Консулт” ЕООД е да подпомага със своята дейност, икономическите агенти в това число, търговци, дистрибутори, вносители, производители, „онлайн икономически агенти” и други за достигане, изпълнението на целите, които си поставят. С оглед на консултирането в областта на техническите и правно нормативни изисквания „Парушев - Консулт” ЕООД, допринася за устойчивото, социално икономическо и конкурентно развитие на бизнеса и бизнес средата в България пред Европа и Света.

bottom of page