В обхвата на консултирането са следните продукти и продуктови групи

Строителни продукти и други, които се влагат в строителството

Пиротехнически средства (изделия). Част от техника, която се занимава с приготвянето на осветителни, запалителни, експлозивни, илюминационни и други смеси.

Електрически съоръжения, (изделия) предназначени за употреба в определен обхват/степен на напрежението

Газови съоръжения

Машини

Машини, с които се работи на открито и по отношение на шума издаван от тях

Уреди под налягане

Играчки - всички видове, (комплексни продукти)

Средства за лична предпазна употреба

Съдове за плаване и с цел отдих

Взривни материали използвани за граждански цели и по отношение на влагането в други групи продукти

Уреди по отношение на връзката при работа - електромагнитна съвместимост

Радиосъоръжения, FM устройства и други продукти, работещи при определени честоти

Оборудване под налягане с цел транспортиране

Atex продукти, Взривозащитено оборудване

*Представените снимки не ограничават обхвата на консултиране по продукти и продуктови групи.

Имате нужда от повече информация? Свържете се с нас.

 

На Ваше разположение сме, ако имате нужда от консултиране в областта на електронната търговия и "Надзор на пазара". Можете да се свържете, като ни се обадите или ни пишете. 

© 2020 Parushev Consult

  • Facebook
  • LinkedIn