top of page

В обхвата на консултирането са следните продукти и продуктови групи

Строителни продукти и други, които се влагат в строителството

Пиротехнически средства (изделия). Част от техника, която се занимава с приготвянето на осветителни, запалителни, експлозивни, илюминационни и други смеси.

Електрически съоръжения, (изделия) предназначени за употреба в определен обхват/степен на напрежението

Газови съоръжения

Машини