В обхвата на консултирането са следните продукти и продуктови групи

Строителни продукти и други, които се влагат в строителството

Пиротехнически средства (изделия). Част от техника, която се занимава с приготвянето на осветителни, запалителни, експлозивни, илюминационни и други смеси.

Електрически съоръжения, (изделия) предназначени за употреба в определен обхват/степен на напрежението

Газови съоръжения

Машини

Машини, с които се работи на открито и по отношение на шума издаван от тях

Уреди под налягане

Играчки - всички видове, (комплексни продукти)

Средства за лична предпазна употреба

Съдове за плаване и с цел отдих

Взривни материали използвани за граждански цели и по отношение на влагането в други групи продукти