top of page

Сътрудничество

Среща с Управителя на фирма NIZAM

Среща с Управителя на фирма NIZAM, най-големия производител на играчки в Югоизточна Европа

 

     На 11-12.05.2022 г. по покана на най-големия производител на играчки за Югоизточна Европа, Турската фирма NIZAM, се състоя среща между основателя, едноличен собственик и управител на първата в България частна консултантска компания „ПАРУШЕВ – КОНСУЛТ” ЕООД г-н Пламен Парушев и управителя на Турската компания г-н Исмаил Коч. По време на срещата, състояла се в централния офис на компанията в един от най-големите градове в света град Истанбул, обсъдени бяха бъдещите взаимоотношения между двете компании. На срещата бе изразено мнението от двете страни, че това бъдещо съвместно сътрудничество ще допринесе още повече за високото качество на произвежданите и предлагани стоки, както в България, Европа така и по Света. Компанията NIZAM, е основана преди повече от 60 години с богата история и традиции в областта. Компанията изнася продукция за повече от над 70 страни по света.

Среща с Директора на Тайванския търговски център в Република България

Среща с Директора на Тайванския търговски център в Република България

 

     На 18.02.2022 г. в Тайванския търговски център в Република България по покана на г-н Чих-Хсуан, Цай (Шейн), Директор на Тайванския търговски център се състоя среща между г-н Пламен Парушев и г-н Чих-Хсуан, Цай (Шейн). По време на срещата бяха обсъдени много по степен и обхват теми от различен характер и естество. Директора на центъра беше запознат с предмета и обхвата на дейност на „ПАРУШЕВ-КОНСУЛТ” ЕООД и изрази мнение, че това е единствената в Р. България компания с такъв специфичен предмет и обхват на дейност. По време на срещата се акцентира върху няколко неща, като акцента беше поставен върху качеството на внасяните и потребявани стоки в областта на ( Надзор на пазара и електронна търговия ) в България и Европа. Г-н Чин-Хсуан потвърди желанието и стремежа, икономическите оператори които произвеждат и внасят попадащи в обхвата на консултиране от „ПАРУШЕВ-КОНСУЛТ” ЕООД стоки, а и не само да бъде гарант за качество! В уверение на това изразихме мнение, че произвежданите и внасяните стоки от тайвански и китайски компании ще имат в лицето на „ПАРУШЕВ - КОНСУЛТ” ЕООД, един доверен партньор за качество! Г-н Парушев, благодари за продуктивната среща и отделеното време на г-н Чих-Хсуан, Цай (Шейн), Директор на Тайванския търговски център в Република България.

Среща с Търговското аташе при посолството на Република Турция в Република България

Среща с Търговското аташе при посолството на Република Турция в Република България

 

     На 09.12.2021 г. в посолство на Република Турция в Република България по покана на г-н Окан Пакбеше, търговско аташе при посолството на Република Турция в Република България се състоя среща между г-н Пламен Парушев и г-н Окан Пакбеше. На нея бяха обсъдени няколко теми, като акцент се постави върху произвежданите, внасяни, дистрибутираните и предлагани стоки от икономическите оператори на Република Турция в България, Европа и по света да отговарят нормативно на изискванията и да бъдат безопасни за употреба от потребителите. На следващо място по време на срещата бяха разгледани въпроси във връзка с икономическото бизнес сътрудничество, между „ПАРУШЕВ-КОНСУЛТ” ЕООД и икономическите оператори от Република Турция. По време на срещата г-н Пакбеше изрази мнение, като каза, „че гарант за качеството на произвежданите, внасяни, дистрибутирани и предлагани стоки да бъде „ПАРУШЕВ-КОНСУЛТ” ЕООД”. В уверение на това, г-н Парушев изрази мнение, че основаната от него компания ще оправдае очакванията на турските компании. Г-н Парушев, благодари за продуктивната среща и отделеното време на г-н Окан Пакбеше, търговско аташе в посолството на Република Турция в Република България.

Среща с Посланика на Палестина

Среща с Посланика на Държавата Палестина

 

     На 25.10.2021 г. в посолство на Държавата Палестина в България по покана на Негово Превъзходителство д-р Ахмед Ал Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина и доайен на дипломатическия корпус в Република България се състоя среща между маг. инж. Пламен Парушев и д-р Ахмед Ал Мадбух. На нея бяха обсъдени различни теми от различен характер и естество. Като акцент на срещата бяха социално-икономическите и бизнес отношения между "ПАРУШЕВ-КОНСУЛТ" ЕООД и Палестинската държава в лицето на Негово Превъзходителство д-р Ахмед Ал Мадбух.

bottom of page