top of page

Парушев Консулт

Консултирането по електронна търговия и "Надзор на пазара" - ръка за ръка!

УСЛУГИ

Услуги

Компанията предлага консултантски услуги в сферата на електронната търговия и "Надзора на пазара". Има над 7 години опит, задълбочени познания в сферата и множество доволни клиенти на територията на цялата страна.

ЗА НАС

За нас

Всеотдайност и висок професионализъм в партньорските взаимоотношения - в наше лице ще срещнете сътрудничеството, от което всеки добър бизнес има нужда.

ПАРТНЬОРИ

Компанията „ПАРУШЕВ - КОНСУЛТ ” ЕООД има внедрена Система за управление на качеството, разработена съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Това е международно призната норма, съдържаща най-добрите практики. 

С внедряването на СУК компанията цели да се задълбочи качеството на предлаганите услуги в областта на надзора на пазара, електронната търговия и по въпросите на комисия за защита на потребителите, като в същото време допринася за развитието на процесите в микса от действия и дейности по развитие на бизнеса. 
Оперативната дейност в процеса на работа със системата гарантира подобряване на качеството на извършваните от компанията услуги, като по този начин се подобрява и целия административно обособен процес на дейности, като гарантира и създаване на условия за траен и устойчив икономически растеж.

Функционирането на система за управление на качеството е гарант за съответствие на предоставяните услуги с правно нормативните и клиентски изисквания и бизнес очаквания.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Имате нужда от повече информация? Свържете се с нас.

 

На Ваше разположение сме, ако имате нужда от консултиране в областта на електронната търговия и "Надзора на пазара". Можете да се свържете, като ни се обадите или ни пишете. 

bottom of page